Verklighet och värklighet

En och samma verklighet kan gestaltas och värderas på helt olika sätt. I den meningen finns det ingen absolut verklighet. Man talar om yttre och inre verklighet. Yttre erfarenheter tolkas och blir tillsammans med inre erfarenheter den inre verkligheten. Man kan också tala om objektiv och subjektiv verklighet. Värkmänniskans subjektiva verklighet kan kallas värklighet. Människor uppfattar talade ord som tydliga budskap fast de alltför ofta handlar om otydliga, ofullständiga budskap. Man fyller själv i det som fattas, och då väljer man att fylla i med ord som passar. Man hör det man vill höra. Så gör man också med det man ser. Hjärnan är ingen passiv mottagare av ljud och bilder från omvärlden. Den söker hela tiden aktivt efter mönster och tolkar omvärlden. Människor med olika social position ser omvärlden i olika perspektiv. Den som befinner sig mitt inne i en besvärlig situation har ett helt annat perspektiv än den som står utanför. Perspektivet avgör vilka delar av verkligheten man väljer att ta fram, utelämna, framhäva eller bagatellisera. Inget perspektiv är bättre eller sämre eller sannare eller falskare än ett annat. Den enda kunskap man kan ha är den subjektiva. Det är som bäddat för missförstånd.

Det sätt på vilket du sammanställer och värderar alla delar av tillvaron styrs av din grundhållning. Den är ett slags ständigt närvarande bakgrundsmusik som i varje stund påverkar helheten. Den färgas av dina förväntningar, erfarenheter, rädslor och förhoppningar. Grundhållningen, som du medvetet eller omedvetet väljer, styr hur du möter framtiden. En deprimerad människa har en sänkt grundstämning. Den obotlige optimisten har en positiv grundhållning. Hur ser din grundstämning/grundhållning ut?

Trevlig helg!
Gunilla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *