Engagemang och glöd

Den norske filosofen Arne Naess har formulerat en formel som lyder så här: Trivsel = (Glöden x Glöden)/(Fysiskt lidande + psykiskt lidande).

Det intressanta med den formeln är att det är gånger i täljaren och plus i nämnaren. Det innebär att när man ökar glöden – engagemanget – så stiger trivseln fort, även om man har en hel del lidande i sitt liv. Om man har mycket lidande i sitt liv så är det viktigt att man engagerar sig i något. Ett engagemang i något man trivs med gör att lidandet kommer i bakgrunden. Är man däremot oengagerad så har man bara sitt lidande att umgås med. Då blir livet lätt outhärdligt. Vad man engagerar sig i har mindre betydelse. Tänk på detta denna helg när sommaren tycks starta på allvar.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

One Response to “Engagemang och glöd

  • En aspekt av detta med engagemang tycks vara att om man engagerar sig i något som inbegriper även andra än en själv ökar chansen till egen tillfredsställelse. Alltså, om man väljer att engagera sig i något som är bra både för en själv och för andra så mår man själv bättre än om man engagerar sig i något som "bara" är bra för en själv. "Andras" betydelse för både vår hälsa och vår ohälsa underskattas nog lätt, men när vi flyttar fokus från "oss själva" till "oss själva och andra" ökar vi starkt chanserna till eget välbefinnande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *