Avgiftad och pånyttfödd

I vårdsammanhang har jag bevittnat många pånyttfödelser. De har alla handlat om människor som slutat söva ner sig med lugnande och smärtstillande läkemedel. Läkemedel kan förvisso bota sjukdomar och skapa hälsa. Men man kan inte behandla själva livet med läkemedel. Och det är just detta många långtidssjukskrivna gör. De tar lugnande medel för att slippa känna sorg, skam och skuld. De tar sömnmedel för att slippa vara vakna, och de tar smärtstillande läkemedel i hopp om att de ska lindra livssmärtan. Jag har mött människor som äter över femtio tabletter om dagen, och jag har mött människor som tar insomningstabletter mitt på dagen för att kunna sova middag. Alla dessa läkemedel försätter individen i en slags dvala som gör att han/hon kan hantera sitt liv ännu sämre. Läkemedel är i dessa fall inga lösningsmedel. De konserverar problemen.

Det skulle behövas en industri som parallellt med läkemedelsindustrin satsade på att hjälpa människor att hantera sina livsproblem. Men denna hjälp är människor inte beredda att betala för. De är inte heller beredda att göra det arbete som krävs för att hitta fram till en god livskvalitet. Nutidsmänniskan har varken tid eller ork att skapa en sig en livssituation som hon mår bra i. Det är lättare att fly in i läkemedelsruset.

Trevlig midsommar!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *