Arbetets värde

Samhällets mål är lönearbete. Individens mål är att bli frisk. Först ska jag bli frisk, sedan ska jag arbeta, säger många långtidssjukskrivna. Arbete är inte ett mål i sig. Det är ett medel att nå förbättrad livskvalitet. Arbete är helt enkelt en form av behandling. Ett arbete hjälper människan till struktur i vardagen. Arbete ger ekonomi, status och identitet. Arbete uppmuntrar till aktivitet, kreativitet och gemenskap. Arbete ger utmaningar, stimulans, tillfredsställelse, kunskap och erfarenheter. Arbete får en människa att känna sig behövd och nyttig. Arbete är en väg till personlig utveckling och självförverkligande. Alla bör ha rätt till arbete. Att ha ett arbete man trivs med är en viktig pusselbit i en människas livskvalitet. Att känna att man behövs, att vara delaktig i arbetets mål, genomförande och resultat är avgörande för om arbetet ska kännas meningsfullt. Det är samma människor som har svårt att se någon mening med sitt arbete som också har problem med meningen på fritiden. Arbetet är varken gott eller ont, men var och en kan ge det en mening. Arbete är långt mer än lönearbete. Arbete är när man gör något för någon annan som denne har behov av. Hushållsarbete, handarbete, trädgårdsarbete, planeringsarbete, relationsarbete och ideellt arbete är också arbete. Långtidssjukskrivna kvinnor har ofta ett betungande relationsarbete.

Det räcker inte med att klara av ett arbete, man måste också få ett arbete och vilja arbeta. Hur är din inställning till arbete? Arbetar du för att leva, eller lever du för att arbeta? Vad finner du för mening med att arbeta? Vad saknar du när du inte kan arbeta? Vad behöver du för hjälp för att komma tillbaka i arbete?

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

One Response to “Arbetets värde

 • Lennart S
  10 år ago

  Hej Gunilla!
  Det är kanske avsaknaden av alla dessa positiva faktorer med arbete som gör att vi kan känna oss kluvna inför pensioneringen?
  Då gäller det att ta höjd för detta och vara väl “inskolad” i den nya rollen.
  Hälsn
  Lennart S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *