Trons funktion

Det finns ingen objektiv verklighet, bara subjektiva uppfattningar om verkligheten. Det man tror är verkligt upplever man som verkligt. Tro går före vetande. Inget vetande utan tro. Tron kan utvecklas, förfinas, bli klarare, förändras och byggas på av kunskap och erfarenheter tills man kan tala om vetande. Människans tro avgör hennes möjligheter att veta. Tron kan vara medveten eller omedveten, men det är vad man tror som är ytterst avgörande för hur man agerar. Så snart man har bildat sig en trosföreställning börjar den styra allt man ser och upplever. Tron har en väldig kraft. Den fungerar som ett handtag i tillvaron. När man säger att man tror att man ska klara av en svårighet är man oftast säker på att det kommer att gå. I allt människan gör har tron ett inflytande på henne. Hon tror att maten är nyttig. Hon tror att hon är uppskattad av vänner och arbetskamrater. Hon tror att hennes arbete är värdefullt, och hon tror att hon ska slippa sjukdomar.

Man brukar säga att ”tron försätter berg”. Om du tror att det går att skapa en förändring får du tillgång till dina inre resurser och en kraft du inte trodde dig ha. På samma sätt är det när du tror dig inte kunna lösa ett problem. Då går det inte. Om du tror på en läkarbehandling har den större utsikt att lyckas. I sjukvården kallas det placeboeffekt. Men det kan lika gärna kallas ospecifik behandlingseffekt. Trons effekt är billig och dessutom biverkningsfri.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *