Förväntningar och besvikelser

En människas förväntningar är som en termostat. Det är med sina förväntningar man styr hur man upplever omvärlden och det som händer med en själv. Den som förväntar sig att bli fri från symtom blir besviken om hon blir klart förbättrad men inte symtomfri. Tror man att livet ska vara lätt att leva blir man besviken när problemen hopar sig. Tror man att sjukvården kan bota blir man besviken när det inte finns någon effektiv behandling. Ofta ställer man förväntningar på anhöriga, vänner, vården, försäkringskassan och arbetsgivaren. Mer sällan ställer man förväntningar på sig själv. Människor som har orealistiska förväntningar blir ideligen besvikna.

Du kan inte vara ett objekt som andra ska ta hand om. Du måste vara ett subjekt som tar eget ansvar för din hälsa. Det finns hjälp att få för att lindra symtom, men hur du lever med dina symtom har du själv ansvar för. Det går att leva med en god livskvalitet även om du har en kronisk sjukdom. Men det kräver att du engagerar dig i ditt liv. En god början är att du tar en titt på dina förväntningar när det gäller din hälsa och ditt liv.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *