Rädsla och mod

Rädsla leder till motstånd som blir till hinder för en människas utveckling. Rädda människor hanterar sin rädsla olika. Somliga dominerar för att få övertag och slippa möta sin rädsla. Andra underkastar sig för att slippa utmana sin rädsla. Många hinder för förändring bottnar i att man är rädd om det som är. Det kan vara bra att skylla på smärta och trötthet, när det är något man inte vill ta tag i. En del människor är så rädda för att bli friska och arbetsföra att de går in i en depression när de börjar bli bättre. Det krävs mod för att lämna en långtidssjukskrivning. Man vet vad man har men inte vad man får. Rädsla för att bli utstött kan leda till att man ställer upp för andra på ett gränslöst sätt. Rädsla leder också till undvikandebeteende. I extrema fall blir undvikandet ett större problem än de symtom man försöker undvika. Man utestänger sig helt från livet. Livet krymper och man mår ännu sämre.

Du kan förbättra din självkänsla genom att göra det du är rädd för. Mod är inte samma som frånvaro av rädsla. Du är modig när du vågar känna din rädsla och vågar utmana den. Du måste våga tänka på det otänkbara. Du behöver satsa mer på livet än på tryggheten. Kanske är det dags att växa ifrån den ”snuttefilt” som kroniska symtom ibland utgör. Med ökad självkänsla kan du bryta gamla destruktiva mönster.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *