Utifrånstyrd eller inifrånstyrd

Människor som själva har kontroll över sina liv är inifrånstyrda. Hjälplöshet är något som de flesta människor är mycket rädda för. Den som inte upplever sig kunna påverka eller kontrollera vad som sker kan hamna i ett tillstånd av passivitet eller apati. I förlängningen kan det leda till ångest, depression och andra symtom. Man mår dåligt när man har förlorat kontrollen. De gör man också när andra har kontrollen över ens liv, när man är utifrånstyrd. Många utifrånstyrda människor tror sig dock vara inifrånstyrda. De ser inte att de låter andra styra hur de tänker, tycker och agerar. En del vet inte ens vad de själva tycker. De har levt via andras behov i hela sitt liv och har inte fått tillfälle att utveckla en egen identitet och integritet. Utifrånstyrda människor präglas av oro och ängslan. De saknar kontroll och hamnar oftare i kaossituationer. Inifrånstyrda människor är säkra och trygga. De gör medvetna val. De har kontroll och känner sig som fria människor. Kontroll handlar om handlingsutrymme. Det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet överensstämmer inte alltid. Människan kan både underskatta och överskatta sina möjligheter att agera. Bäst mår man om man ser sitt realistiska handlingsutrymme och handlar i enlighet med detta.

Om du har blivit en inifrånstyrd eller utifrånstyrd människa beror i stor utsträckning på vilka förebilder du har haft under uppväxten. Har du blivit en utifrånstyrd människa är det dock aldrig för sent att bli inifrånstyrd. Det går inte att ändra på momangen. Det är en process du behöver gå igenom där du tränar att tänka egna tankar och handla utifrån dina egna värderingar.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *