Kraft och energiläckage

Långtidssjuka människor är ofta trötta och orkes­lösa. Balansen mellan att vara trött och utvilad handlar för det mesta om förhållandet mellan tillskott och utflöde på kraft. När tillgången på kraft understiger kraftför­bruk­ningen hamnar man i en energikris. Trötthet kan vara ett tillskottsproblem. Den kan bero på att man inte får tillräckligt med inspiration och energi i sin vardag, att man inte gör sådant som är roligt och meningsfullt. Lika ofta handlar tröttheten om att kraft läcker ut när man ältar, oroar sig och irriterar sig på andra människor. Det finns många kraftslukande faktorer i en människas liv. De finns i såväl dåtid som nutid och framtid. Första åtgärden för att få den välbehövliga kraften att förändra sin livssituation är att täppa till alla energiläckage. Människor har för det mesta tillräckligt med kraft, men den försvinner ut i meningslös oro och meningslöst ältande. Konfliktfyllda relationer är en annan stor källa till energiläckage. Glädjen att arbeta mot intressanta mål driver människor framåt i livet. Men många långtidssjuka beskriver att de känner sig jagade, och drivs framåt av krafter de inte är bekanta med. Varje stressande händelse utlöser en reaktion inom individen. Om intrycken inte blir bearbetade utan trycks tillbaka av psykologiska försvarsmekanismer kommer obearbetade rester att bli som en tickande bomb, som påverkar individen i allt hon gör. Trötthet, irritation och olika kroppsliga symtom blir följden. En del dämpar symtomen med läkemedel, alkohol, tobak eller droger för att slippa känna belastningen inifrån.

Om du har tendens att älta och oroa dig för allt som faktiskt skulle kunna hända resten av ditt liv, så måste du lära dig att inte ta in mer oro än den som behövs för dagen idag. Det som ska hända nästa vecka räcker det om du börjar oroa dig för på måndag morgon. Färdigheten kommer inte av sig själv, men det går att träna detta. Om du dessutom skaffar dig information och kunskap om ditt tillstånd, sörjer det du har förlorat och släpper ut ilskan du bär inom dig, så kommer du att få ett nytt liv.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *