Ilska och aggressivitet

Ilska är, utöver rädsla, sorg och glädje, en av människans grundkänslor. Ilska är en sinnesstämning, medan aggressivitet är ett förhållningssätt. Under ytan på nedstämda människor med långvarig värk finns för det mesta inkapslad ilska. Diffus utbredd värk och smärta är vanligare hos kvinnor än hos män. Det kan bero på att kvinnor har svårt att uttrycka sin ilska. Männen agerar ut sin ilska i högre utsträckning. De står för det ökande våldet i samhället och det våldsamma trafikbeteendet. Kvinnorna knyter ilskan inom sig och får värk. Många kvinnor med värk och smärta har dessutom känt sig kränkta, inte minst i sjukvården. Eftersom de också är beroende av sjukvården kan de inte släppa ut sin ilska där den hör hemma. De befinner sig i en gisslansituation, då de vilken dag som helst kan de behöva ett intyg. Ofta kan de inte heller släppa ut sin ilska i de vardagliga kontakterna. Människor hanterar ilska på olika sätt. Somliga riktar den mot sig själva och känner sig usla i alla avseenden. Andra riktar sin ilska mot omgivningen. De blir kritiska mot allt och alla – och bittra. Bitterhet är frusen ilska. Ilskan lagras och individen blir som en tryckkokare, lättretlig, lättsårad och lättkränkt. Vid positiv aggression talar klartext, rensar luften och laddar ur. Man riktar ilska mot angriparen, och man avvaktar lämplig tidpunkt. Vid negativ aggression sårar och förolämpar man. Sådan ilska förmedlas utan urskiljning och skapar skuldkänslor.

Den människa som har svårt att uttrycka sina känslor i ord får ofta symtom av olika slag. Tillståndet kallas alexithymi. De har substantivsjuka. De uttrycker sina känslor som ting. Istället för att säga ”jag är ledsen” säger de ”jag har ett problem”. Om du har mycket inneboende ilska behöver du lära dig att kanalisera den på något sätt. För den som kan är jogging ett bra sätt. I musik och bild kan man också få ur sig ilska. Att knåda en deg är inte heller så dumt.

Trevlig helg
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *