Emotionell mognad

Den viktigaste relationen man har under livet är relationen med sig själv. Den relationen är grunden för hur alla andra relationer blir. Därför bör man satsa på att lära känna sig själv och sitt sätt att reagera i olika situationer. I mänskliga relationer finns det närmandekrafter och fjärmandekrafter. Idealet är att hitta en balans mellan dessa krafter. Ofta blir det i stället en kamp. Närmandekraften länkar samman två personer så att ångest kan flyta från den ena till den andra. De gör att individer bildar enheter med varandra. Var och en ger upp delar av sig själv. Fjärmandekraften strävar mot ett självständigt (autonomt) själv. När ångesten stiger drar man sig undan. Vid täta bindningar till andra människor styrs man av omgivningsfaktorer. Vid mindre täta bindningar styrs man i ökad utsträckning från sitt inre. Då har man ett sundare beroende av varandra. När man är en fristående människa med god självkänsla kan man stå för sina åsikter även om omgivningen reagerar negativt. När bindningarna är mindre täta kan man också ha en större grad av närhet. Då upplever man inte att man förlorar delar av sig själv i relationen. Den som på egen hand kan tillfredsställa sina behov är emotionellt mogen och självförsörjande.

Lever du i en relation där den ena är överfungerande och den andra under­fungerande? Om du som är sjuk också är underfungerande i relation till din partner så skyddas du av din partner, så att du successivt blir sämre och sämre samt klarar allt mindre och mindre. Över­fungerande människor ger råd, fattar beslut, bestämmer, medan underfungerande frågar om råd, ber om hjälp och stöd och blir osjälvständiga.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *