Reaböcker

Du kan nu köpa böckerna Hållfasthet för arbete i den mänskliga sektorn och Levande ord för långtidssjukskrivna för 50 kronor/styck + porto i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel).

Man behöver inte arbeta i den mänskliga sektorn eller vara långtidssjukskriven för att ha utbyte av dessa böcker.

Hållfasthetsläran syftar till att hjälpa människor att bli långsiktigt hållbara så att de kan undvika att bli utbrända och därmed kunna senarelägga sitt bäst-före-datum. Boken innehåller en mängd skattningsskalor med vilka man kan få en fördjupad kunskap om sig själv som utgångspunkt för ett eventuellt förändringsarbete.

Levande ord är ord som har kraft att förändra. Boken innehåller visdomsord från åratal av samtal med stressade och sjuka människor, ord som de friska kan behöva höra för att förbli frisk. Den är en liten behändig bok som kan vara en bra presentbok.

Hösthälsningar

Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *