Ömma tår

De flesta människor har erfarenhet av att ha blivit trampad på tårna. Ömma tår kan leda till missförstånd, relationsproblem, konflikter och ohälsa. Alla människor har förmodligen minst en öm tå. Det kan man leva med. Men om de ömma tårna är många och mycket ömma kan man få svårt att ta sig fram i livet. Om man blir kränkt kan det till och med bli varbildning i de ömma tårna, i värsta fall öppna blödande sår som aldrig vill läka. Antalet ömma tår, och graden av ömhet, är ett slags mått på individens sårbarhet. De ömma tårna ställer till problem i relationer med andra, men även i den relation man har med sig själv. Kanske behövs det att någon trampar på de ömma tårna för att läkningsprocessen ska komma igång. Det är mycket vanligt att
långtidssjukskrivna människor har många och mycket ömma tår. Det som en människa kan ta med en klackspark när hon mår bra kan få henne att bryta samman när hon mår dåligt. Det är säkert så att skada och sjukdom gör livet svårare. Problem, svårigheter och ohälsa leder till energiförlust, krympande marginaler
och ökad sårbarhet. Men det kan också vara så att människor som är lättsårade och lättkränkta lättare blir sjuka och mår dåligt. En del människor har så sargad självkänsla att de suger åt sig kränkningar som svampar. Förr eller senare leder det till ohälsa.

Om du har ömma tår kan du inte förvänta dig att andra ska undvika att trampa på dem. Ömma tår måste läkas inifrån. När du känner dig trampad på de ömma tårna så använd den situationen till att fundera över vad det egentligen var som hände. Var din reaktion relevant i relation till det du utsattes för, eller överreagerade du? Du kan använda övertrampen som kunskapskällor. Förmodligen sätter den aktuella situationen igång  upplevelser från tidigare kränkningar och trauman. Det kan ske automatiskt utan att du är medveten om det.

Trevlig Helg!
Gunilla

P.S. I värkstadsbokhandeln finns det en bok som heter Ömma tår och som handlar om  människor som har “ömma tår”, och vem har inte det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *