Utsida eller insida

Plastikkirurger tjänar stora pengar på att renovera människors utsidor. Det händer att resultatet blir bra, men ofta är patienten missnöjd. En del blir aldrig nöjda och genomgår operation efter operation. För att bli nöjd med sin utsida måste man börja med insidan. En människa som har en god självkänsla är vacker, utan att hon behöver ägna timmar framför spegeln. Den som hatar sig själv kan inte spackla fram utstrålning. Utsidan är en följd av insidan. Människor blandar ofta ihop kroppsuppfattning med självuppfattning. Den upplevda kroppen är den föreställning man gör sig om den faktiska kroppen. Den upplevda kroppen kan te sig grotesk även om den faktiska kroppen är fullständigt normal. Den som inte är nöjd med sin upplevda kropp är ofta missnöjd även med sig själv som människa. Andra människor byter, bostad, partner eller jobb i hopp om att en yttre förändring ska leda till att de mår bättre. Om dessa byten är en flykt från inre problem, så flyttar man med sig problemen. Det går inte i längden att fly från sig själv. Byte av bostad, partner eller jobb kan dock leda till ökat välmående, om de är resultat av en inre process där man har kommit fram till att ett byte bättre skulle motsvara ens inre värderingar. Ju mindre skillnad det är på insidan och utsidan desto bättre mår man. Man blir ärligare mot sig själv, mer äkta och genuin.

Om du är missnöjd med din kropp, din familj, ditt jobb, andra människor eller samhället så är du troligen missnöjd med dig själv. I renoveringsarbetet måste du därför börja på insidan. Ta reda på vad som är viktigt för dig. Fundera över vilka behov du har. Tänk sedan efter om du får dina behov tillfredsställa i din vardag, och om du verkligen gör det du tycker är viktigt. Om du hittar brister så börja grundarbetet med dig själv innan du förändrar omgivningen.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *