Kvinnligt och manligt

Män och kvinnor är olika. Därför dras de till varandra, och därför missförstår de varandra. Kvinnor har i första hand behov av omsorg, förståelse, respekt, tillgivenhet, bekräftelse och lugnande försäkringar, medan männen i första hand har behov av tillit, accepterande, uppskattning, beundran, gillande och uppmuntran. Kvinnor förväntar sig att män ska hjälpa till utan att de ber om det. Män däremot erbjuder sällan hjälp utan väntar på en begäran om hjälp. Det är som bäddat för frustration och besvikelser om man inte känner till hur kvinnor och män fungerar. Män har ett smalare synfält, ett slags tunnelsyn med en bättre förmåga att se djup och detaljer. Kvinnor har ett bredare synfält och därmed lättare för att se helheter. Liknande skillnader finns det i tänkandet. Män har ett fokuserat tänkande medan kvinnor har vidvinkelblick. Kvinnor integrerar intellekt och känsla mer än vad män gör. En kvinnas jagkänsla bestäms av hennes känslor och kvaliteten på hennes relationer. Mannens jagkänsla bestäms av hans förmåga att uppnå resultat. Kvinnor blir motiverade, och deras förmåga ökar, när det känner sig dyrkade och omhuldade. Männen blir motiverade när de känner att någon behöver dem. Män är som gummiband. De närmar sig och fjärmar sig i sina nära relationer. De växlar mellan behovet av närhet och behovet av självständighet. Kvinnornas rytm yttrar sig i att självkänslan går i vågor. Män vill ha rörelsefrihet medan kvinnor vill ha förståelse. Att ingripa och försöka förändra dessa rytmer leder ofta till konflikter.

Kvinnor har ett behov av att tala ut om sina bekymmer. Ofta får hon göra det för döva öron. Prata på du bara säger maken, medan han läser kvällstidningen. Om du känner igen dig i detta så kanske du ska beställa tid hos din man så att ni kan ha en dialog, ett äkta möte, i stället för att ni för var sina monologer som aldrig möts.

Trevlig midsommar!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *