Värkstadens hälsoundersökning

Självskattning av ditt sinnestillstånd [MADRS].

[Ref: Montgomery S, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 1979; 134: 382-9.]

Med detta formulär vill jag få en uppfattning om hur ditt aktuella sinnestillstånd är. Detta för att kunna göra en bedömning av om Internetrehabilitering passar dig. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grad av obehag. Markera den siffra som du tycker stämmer bäst med hur du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, försök att arbeta snabbt. Det är viktigt att du fyller i alla frågorna för att svaret ska bli rättvisande.

Namn

Förnamn:


Sinnesstämning

Här ska du beskriva om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster inombords. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett detsamma hela tiden. Försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes, om det har hänt något positivt.


1
2. Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare.
3.

5.
6. Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre.

Oroskänslor

Här ska du markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk
särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden.
Sömn

Här ska du beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.
Matlust

Här ska du ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sättskilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0.

0. Min aptit är som den brukar vara.

Koncentrationsförmåga

Här ska du ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika
sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.
Initiativförmåga

Här ska du försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något.
Känslomässigt engagemang

Här ska du ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.

0. Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje och glädje.


Pessimism

Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa.
Livslust

Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?När du klickar på skicka-knappen får du omedelbart svar på testet. Samtidigt går det ett e-postmeddelande till Gunilla Brattberg med ditt testresultat.

Kontrollera att du har besvarat samtliga frågor innan du klickar på skicka-knappen. Om du har utelämnat något svar blir testet meningslöst.

Frågeformuläret är anpassat för Internetbedömning av Gunilla Brattberg, Värkstaden GB AB.