Brandvarnare

Är du i risk för utmattningssyndrom? Fyll i Värkstadens Brandvarnare!

Den är konstruerad i dataprogrammet Excel som är en del av Officeprogrammet. Möjligen går den även att öppna i gratisprogrammet Libre Office.

Skriv gärna till mig (gunilla.brattberg@varkstaden.se) och berätta om du hade någon nytta av att fylla i den.

Brandvarnaren (brand.xls) 
Brandvarnare