Balansometer

Värkstadens balansometer

Hur är balansen mellan nedbrytande och uppbyggande krafter i ditt liv? Ett första steg mot ett bättre liv kan vara att kartlägga dessa krafter under en månad. Ett hjälpmedel för att göra det är Värkstadens Balansometer.

Den är konstruerad i dataprogrammet Excel som är en del av Officeprogrammet. Möjligen går den även att öppna i gratisprogrammet Libre Office.

Ladda hem Excel-filen i nedanstående länk. Spara den på din hårddisk och fyll i den varje dag under fyra veckor. Spara om den för varje gång du skriver in din registrering.

Skriv gärna till mig (gunilla.brattberg@varkstaden.se) och berätta om du hade någon nytta av att fylla i den.

Balansometer (balans.xls)
Balansometer