Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Här kommer information om hur vi hanterar personuppgifter på Värkstadens olika plattformar.

Värkstadens Nyhetsbrev

Marknadsföring av nya böcker sker endast till dem som själva prenumererat på nyhetsbrevet genom att addera sin e-postadress i rutan för Värkstadens Nyhetsbrev på www.varkstaden.se. Inga andra uppgifter sparas i denna adresslista.

Den som vill avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet kan när som helst gå in på www.varkstaden.se och i rutan för Värkstadens Nyhetsbrev ange sin e-postadress och välja Avsluta prenumeration.

Värkstadsbokhandeln

I Värkstadsbokhandeln registreras inga andra uppgifter än de som behövs för leverans av beställd vara samt för att vid behov kunna kontakta kunden (order med namn, adress, telefon och e-postadress).

Denna information tillhör respektive order och samlas inte i något kundregister såvida kunden inte skapar ett användarkonto.

Användarkonton som varit inaktiva under ett år raderas. Om användarkontot önskas borttaget tidigare kontakta Gunilla Brattberg (gunilla.brattberg@varkstaden.se).

Värkstadens webbklinik

Kursdeltagare skapar själv sitt användarkonto med följande uppgifter (förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord, e-postadress, stad, land). Inga andra uppgifter registreras.

Användarkonton som varit inaktiva under ett år raderas. Om användarkontot önskas borttaget tidigare kontakta Gunilla Brattberg (gunilla.brattberg@varkstaden.se).

Datorkliniken

Kursdeltagare skapar själv sitt användarkonto med följande uppgifter (förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord, e-postadress, stad, land). Inga andra uppgifter registreras.

Användarkonton som varit inaktiva under ett år raderas. Om användarkontot önskas borttaget tidigare kontakta Gunilla Brattberg (gunilla.brattberg@varkstaden.se).

Övrig information

  • Inga personnummer registreras.
  • Inga uppgifter inhämtas från externa källor.
  • Inga uppgifter lämnas ut eller säljs vidare till bolag eller tjänster.

Rättigheter

Du har rätt

  • att få reda på vilka uppgifter som lagras
  • att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
  • att få dina uppgifter raderade på begäran

Ansvarig för ovanstående webbplatser

Gunilla Brattberg
E-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se
Tel: 08-336789, 070-5696789


Sidan senast modifierad: Thursday, 19 April 2018, 16:50