Böcker med titlarna Äldre och Internet samt Äldre och sociala medier

Äldre och Internet

ISBN 978-91-982184-0-4
A5, 133 sidor

Bok med titeln Äldre och Internet finns att köpa i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel). Pris 180:- exkl. porto. För medlemmar i Seniornet 150:- + porto. Ange medlemsnummer vid beställningen. 

Boken kan också inhandlas på Seniornet Kungsholmens surfplattekafé, pc-hjälp vissa måndagar och efter överenskommelse på Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm.

Boken finns även hos Adlibris och Bokus.


Ur innehållet:

 • Förord
 • Inledning
 • Rädslor och hinder
 • Internets möjligheter
 • Internets faror
 • Säkerhetsbeteende på internet
 • Pedagogik för äldre
 • Internet ett medel att nå mål
 • Digital delaktighet ökar livslusten
 • Storebror ser dig
 • Framtidens internet
 • Råd inför köp av egen surfplatta
 • Se upp för nitiska försäljare
 • Lista över datatermer
 • Referenser
 • Register


Äldre och sociala medier

ISBN 978-91-982184-1-1
A4, 101 sidor

Bok med titeln Äldre och sociala medier finns att köpa i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel). Pris 200:- exkl. porto. För medlemmar i Seniornet 170:- + porto. Ange medlemsnummer vid beställningen. 

Boken kan också inhandlas på Seniornet Kungsholmens surfplattekafé, pc-hjälp vissa måndagar och efter överenskommelse på Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm.

Boken finns även hos Adlibris och Bokus.

Ur innehållet:

Inledning
Teori
Användning av sociala medier
Kön 
Ålder 
Utbildning 
Gemenskap
Ensamhet 
Isolering 
Beröring 
Skratt 
Sedd och bekräftad 
Delande
Gemenskap via sociala medier 
Delaktighet och tillgänglighet 
Användarkonton och användarvillkor 
Facebook 
Privat eller offentligt 
Lagring 
Äldres syn på sociala medier 
Farhågor 
Skepsis 
Oro och rädsla 
Integritet 
Innehåll 
Upplevelser 
Beroende 
Slutsatser 
Sociala medier ger äldre rikare liv 
Äldreomsorgens pensionärer 
Hemmaboende pensionärer 
Facebook på ett äldrekollektiv 
Vänskap 
Livskvalitet 
Samtal med @frujonsson 
Praktik
Facebook
Instagram
Sajten60plus 
Flickr
Linkedin 
Ning
Skype 
Viber 
Hangout och Facetime 
Youtube
Spotify
Ordlista, förkortningar, smilies och emotikoner
Efterord
Referenser


Sidan senast modifierad: Saturday, 1 October 2016, 11:09