Forum för synpunkter på Datorkliniken

Här kan du skriva kommentarer och synpunkter på Datorkliniken samt komma med önskemål om ytterligare information.

Synpunkter på respektive kurs ger du i den aktuella kursens forum.


DiskussionsämnePåbörjad av:Svar:Senaste inlägg
TEst från datorkliniken 0 Gunilla Brattberg
Handledarutbildning 1 Gunilla Brattberg
Välkommen med synpunkter 1 Stefan Ternvald
Vilket fantastiskt bra material! 0 Lena Lindberg