Datorvård

Förebyggande hälsovård är bra för människors hälsa.
Detsamma gäller datorer. Håll datorn i trim så är risken
mindre  att du får problem.

Här får de veta hur du kan göra.