Rea!

Lära äldre IT

80,00kr100,00kr

Priser för medlemmar i SeniorNet är 80 kronor.
För övriga är priset 100 kronor.
Pris för E-bok 80 kronor.
Priserna inkluderar moms. Porto tillkommer vid köp av pappersbok/-böcker.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Detta är ingen kokbok med lösningar på olika tekniska dataproblem. En sådan skulle bli alltför omfattande och inom kort bli helt inaktuell. Denna handbok handlar mer om konsten att leda och lära ut, enskilt och i grupp. En god handledare förmedlar faktakunskap och erfarenhetskunskap, lär ut och skapar förutsättningar för att det som lärs ut också lärs in av deltagarna. Ibland kan deltagarna dessutom behöva lära av och lära om. Ledar-/lärarskapet handlar således i hög grad om pedagogik och psykologi. I bokens senare del beskrivs kunskapsområden som en handledare i IT-frågor kan behöva känna till.

Förvisso går det att lära äldre IT om man har IT-kunskaper och en stor portion tid, tålamod och sunt förnuft. Denna bok är till för den som vill optimera sin ledar-/lärarinsats och därmed också själv få ut mer av undervisningssituationerna. När det man gör verkligen går in hos de äldre blir det roligare att leda och handleda. Nöjda hjälpsökande seniorer får en att må bra.

 

Vikt 200 g
Dimensioner 210 × 148 × 7 cm
Bokform

Medlem i SeniorNet, Övriga, Klubbpris vid köp av minst 10 ex., E-bok (EPUB-fil), E-bok (PDF-fil)

Antal sidor

128

ISBN

978-91-982184-3-5 (Pappersbok)
978-91-984158-4-1 (E-bok, epub-fil)
978-91-982184-7-3 (E-bok, pdf-fil)

2 recensioner av Lära äldre IT

 1. admin

  Förord
  När du når fram till sidan 64 i den här boken, kommer du att möta uppmaningen: ”Fundera över hur du skulle lösa situationen om den upprepar sig”. Ställd inför den tänker jag att det är just sådana självreflexioner som Gunilla Brattberg har gjort många, många gånger i sin uppriktiga strävan att hela tiden utvecklas som IT-handledare för seniorer.
  Alla dessa reflexioner har varit knutna till hennes handledararbete och därmed alltså direkt kopplade till just handlingarna. Antingen de har kommit till före eller efter eller under ett handledningstillfälle, utgör de en kunskap-i-handling, inte en kunskap-i-sig. Boken är därmed ett sällsynt tydligt exempel på det som nestorn på området, Donald Schön, skriver om i sin klassiker The Reflective Practitioner: How professionals think in action (London: Temple Smith, 1983).
  Den nytta som du som läsare kan ha av den här boken är flerfaldig. Exempelvis finns det många konkreta uppslag och upplägg i både bokens senare del och i dess bilagor som du kan använda som minnesstöd, lathundar eller kopieringsunderlag. Sådana genvägar i det svåra arbetet som IT-handledare för seniorer kan vara guld värda. I andra delar av boken placerar Gunilla in själva IT-och-seniorer-handledarskapet i sina olika sammanhang. De delarna ger inte samma omedelbara nytta. Men de kan inspirera dig till självreflexioner inte bara över enstaka uppgifter utan också över handledarsituationen i dess helhet, och på så sätt kan de på lite sikt bli till en annan nytta än det direkt kopierbara.
  Detta är inte en bok gjord för sträckläsning. Prova gärna att först göra en skumläsning för att skaffa dig en överblick över innehållet. Återvänd sedan vid de rätta tillfällena till de delar som du som reflekterande läsare vill engagera dig i just då.
  I adventstid 2015
  Bodil Jönsson
  Professor emerita, Lunds Universitet

 2. admin

  Boken behandlar allmängiltigt handledarskap och utbildning av äldre i IT-frågor. Innehållet i den sista tredjedelen
  exemplifierar främst äldres tekniska problem med datorer, surfplattor och smarta mobiler. Målgruppen är primärt
  äldre med äldrepedagogik som en särskild avdelning, men boken är användbar för fler åldersgrupper. Lära äldre IT
  innehåller bland annat avsnitt om ledaren, ledarskap, förhållningssätt, lärstilar, mötesformer och ledarövningar. På
  ett begränsat utrymme lyckas författaren få med det väsentliga för en handledare i ämnet. Ett detaljrikt register, en
  kortfattad litteraturförteckning och tre kopieringsbara bilagor om kunskapskontroll avslutar.

  Arne Järtelius
  Bibliotekstjänst

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *