Rea!

Dömd att bli missbedömd

100,00kr

Om det osynliga funktionshindrets dilemma

Många funktionshinder är osynliga. Människor med osynliga funktionshinder blir ofta missbedömda och missförstådda. Ibland är denna missbedömning och missförståelse ett större problem än själva funktionshindret. Speciellt svårt blir det när människor, som är till för att hjälpa – i vården, i omsorgen och på Försäkringskassan – missbedöm­er och missförstår.

Jag har skrivit flera självbiografiska böcker om livet med autismspektrumtillstånd (Enastående, Guide i helvetet, Innanförskap och Balansgång på slak lina). I denna bok fokuserar jag på livet med ett osynligt funktionshinder. Av naturliga skäl är utgångspunkten autismspektrum­tillståndets osynliga funktionshinder, men det mesta av innehållet går att applicera även på andra funktionshinder. Ett sådant är livet med långvariga smärttillstånd, som jag har stor yrkesmässig erfarenhet av. Troligen kommer människor med andra sjukdomstillstånd som medför hinder i livet, men som inte syns utanpå, också att känna igen sig.

Målgruppen för denna bok är i första hand alla som möter männ­iskor med osynliga funktionshinder, både professionellt och privat. Det gör nästan alla eftersom människor med långvarig smärta är så vanligt förekommande i befolkningen. Även de som lever med osynliga funktionshinder kan förstås ha nytta av innehållet.

Vikt 135 g
Dimensioner 210 × 148 × 5 cm
Antal sidor

83

ISBN

978-91-977161-6-1

Bokform

Papersbok, E-bok (epub), E-bok (pdf)

2 recensioner av Dömd att bli missbedömd

 1. admin

  De tänkta läsarna av denna skrift är såväl privatpersoner som professionella behandlare vilka möter människor med osynliga funktionshinder. Gunilla Brattberg är läkare, docent i hälso- och sjukvårdsforskning, pensionerad professor i rehabiliteringspedagogik samt själv diagnosticerad med Aspergers syndrom. Bokens utgångspunkt är autismspektrumtillståndets osynliga funktionshinder men framställningen kan applicera även på andra osynliga funktionshinder. I påfallande korta, ofta självcentrerade, textavsnitt kombinerade med avskalade punktlistningar diskuterar Brattberg sådana djupgående och mångbottnade ämnen såsom funktionshinder, normalitet, objektiva sanningar kontra subjektiva upplevelser, diskriminering, psykiatrin som förståelsecentrum, skattningsinstrument, patientstatus, livsstress och tröst. Bokens förtjänst är Brattbergs svidande, självutlämnande livserfarenhet.

  Stig Knutsson
  Bibliotekstjänst

 2. admin

  ”Jag läser och förundras över hur precist Gunilla Brattberg beskriver
  det som så många har upplevt och upplever i t.ex. kontakten med
  sjukvården, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Författaren gör sin analys av olika situationer och vad de kan innebära för olika människor. Hur man, när man tänker efter, kan se att både agerande och bemötande ofta sker efter en mall för en ”normal” människa. Jag läser samma stycke flera gånger eftersom boken är så faktaspäckad i kombination med belysande exempel, oftast egenupplevda av författaren.
  Boken leder till både eftertanke och diskussioner.”

  Missbedömd och värderad
  Bokens tema är att man med ett osynligt funktionshinder lätt blir missbedömd och värderad – då man i de flesta sammanhang bedöms efter normen för den s.k. ”normala” människan. Författaren belyser sitt resonemang med exempel från sitt eget liv, alltifrån hur hon har blivit bemött och behandlad i skolan, inom vården, på arbetsplatser och i
  kontakt med olika myndigheter.

  Osynliga funktionshinder
  Bokens målgrupp är alla som har osynliga funktionshinder och alla de som
  möter människor med osynliga funktionshinder. Eftersom kronisk smärta
  klassas som ett osynligt funktionshinder, så är mycket av det som tas upp
  i boken applicerbart på fibromyalgidrabbade. Författaren lotsar läsaren genom olika metoder och tankeprocesser, genom reflektioner av hur vi bedömer andra, varför vi blir bedömda/bedömer på ett visst sätt.

  Bemötanden och missförstånd
  Boken belyser på flera olika sätt hur orättvis sjukvården har blivit; du får
  den vård som läkaren/mottagningen bedömer att du behöver utifrån hur läkaren (”miss-”) bedömer dig. I resonemanget kan man tänka sig
  fibromyalgi som ett osynligt funktionshinder – smärta som känns men inte
  syns – och hur detta kan leda till olika bemötanden och missförstånd både
  inom sjukvården och i kontakten med försäkringskassa och arbetsförmedling.

  Mycket läsvärd
  Boken är: kort, koncis, faktaspäckad – och mycket läsvärd!
  Läs den med eftertanke och ha gärna penna och block bredvid dig. Ämnet
  som boken behandlar kommer många som läser den att känna igen sig i, men förhoppningsvis inte i allt. Ta dig tid att reflektera över hur man bedömer andra människor, eftersom det är bemötande och varför du som patient med ett osynligt funktionshinder blir bemött på ett visst sätt som är bokens tema. Väl värd att läsa, ha gärna gott om tid på dig. Kanske något för julledigheten? Avslutningsvis ett citat ur boken:
  ”Fråga inte en människa hur hon mår om du inte är beredd att lyssna på svaret.”

  Cecilia Qwinth
  Fibromyalginytt Nr 4 2014.

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *