Rea!

Att hantera det ohanterbara

110,00kr130,00kr

Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

En sjukdom kan man i bästa fall bota, men lidande är inte något man botar. Det måste man lära sig att leva med. Många människor får i sjukvården beskedet: Du måste lära dig att leva med symtomen. Det handlar om att bli livsduglig trots sitt lidande. Den processen ligger utanför sjukvårdens ansvarsområde som är att bota, lindra och trösta.

Ett oändligt antal långtidssjukskrivna människor jag mött har beskrivit hur omöjligt, ohanterbart och oaccceptabelt livet är. Man saknar redskap med vilka man kan hantera problem, svårigheter och ohälsa. Förmågan att leva med psykologisk stress utan att förtvivla brukar kallas copingförmåga. Det finns en mängd olika sätt att agera vid påfrestande livshändelser. För en stor del av jordens befolkning ger religionen verktyg i copingprocessen. Bokens syfte är att ge läsaren kunskap om olika profana och religiösa copingstrategier med vilka man kan lära sig att hantera det ohanterbara. Boken är skriven för alla som har kört fast i livet, till följd av sjukdom eller skada. Den kan naturligtvis också vara till nytta för anhöriga till långtidssjukskrivna, och för dem som behandlar och rehabiliterar människor som fastnat i en sjukdomsprocess.

Vikt 280 g
Dimensioner 210 × 148 × 10 cm
Antal sidor

165

ISBN

978-91-977161-0-9

Bokform

Pappersbok, E-bok (EPUB), E-bok (PDF)

1 recension av Att hantera det ohanterbara

  1. admin

    Gunilla Brattberg är troligen landets mest kända smärtläkare med drygt 35 års erfarenhet som behandlare, forskare och författare till en lång rad böcker i ämnet. Här vänder hon sig till ”alla som kört fast i livet till följd av sjukdom, skada eller funktionshinder”, där läkemedel, sjukgymnastik och sjukskrivning inte räcker till. Anhöriga och vårdpersonal hör också till målgruppen. Författaren beskriver en mängd exempel på ”bördor”: smärta, hjälplöshet, rädsla, skuld, skam, sorg, bitterhet… Hon presenterar så en rad metoder för coping (bemästrande): strategier för meningsskapande, betydelsen av kulturella aktiviteter. Stort utrymme får det stöd man kan erhålla från religion, andlighet, symbolhandlingar och riter. Ett antal frågeformulär om copingstrategier och ett 60-tal aktuella referenser avslutar. Texten är välskriven, framställningen pedagogisk och mestadels lättbegriplig. Här möts författarens erfarenhet och beläsenhet från områdena vård, psykologi, filosofi och teologi med anknytning till coping. Boken aktualiserar en mängd existentiella frågor och vidgar perspektivet.

    Carl G. Dencker
    Bibliotekstjänst

Lägg till en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *