Värkstadsbloggen
Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen har ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka livskvaliteten för...

Värkstadens datorklinik

Värkstadens datorklinik

Sedan 1982 har jag arbetat med datorer. Jag är helt självlärd och har aldrig haft någon att fråga. Däremot har...

Värkmästarutbildningen

Värkmästarutbildningen

Så här skriver en deltagare som är i slutfasen av Värkmästarutbildningen: “Detta är en it-utbildning med exeptionell hög kvalitet. Jag...

Ny bok

Ny bok

Hej! Nu har en ny bok med titeln “Avskriven! Om en empatilös sjukvård med pengar i centrum” kommit från tryckeriet....

Vad vill ni läsa?

Vad vill ni läsa?

Under flera år har jag presenterat texter i denna blogg varje fredag. De flesta texter är tagna ur boken “Levande...

Bryta gamla mönster

Bryta gamla mönster

Rehabilitering innebär ofta att man behöver bryta gamla destruktiva mönster i sitt liv. Det kan handla om ett osunt beroende...

Självbekräftelse

Självbekräftelse

Det är ett mänskligt basbehov att bli bekräftad. Bekräftelse handlar om att man i ord och handling visar sin medvetenhet...

Gräl och konflikter

Gräl och konflikter

Konflikter är som kärnkraft. De har lång halveringstid. Man är inte offer för andras sårande ord, man är offer för...

Undvikande som kontroll

Undvikande som kontroll

Det är undvikandet av tankar, känslor, minnen och oönskade kroppsförnimmelser som skapar de psykiska symtomen. Människor som har ångest har...

Överaktivitet och underaktivitet

Överaktivitet och underaktivitet

Stress är gaspådraget i organismen. Kortvarig stress är stimulerande medan långvarig stress kan leda till sjukdom. Det finns två sätt...