Värkstadsbloggen
Ny bok

Ny bok

Hej! Höstens nya bok har titeln Dömd att bli missbedömd och den handlar om osynliga funktionshinders dilemma. Utgångspunkten är neuropsykiatriska...

Värkstadens rehabilitering

Värkstadens rehabilitering

Värkmästarutbildningen omfattar tre delkurser, en Acceptanskurs (4 veckor), en Vändkurs (12 veckor) och en Renoveringskurs (12 veckor). Utbildningen har fått...

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen har ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka livskvaliteten för...

Värkstadens datorklinik

Värkstadens datorklinik

Sedan 1982 har jag arbetat med datorer. Jag är helt självlärd och har aldrig haft någon att fråga. Däremot har...

Värkmästarutbildningen

Värkmästarutbildningen

Så här skriver en deltagare som är i slutfasen av Värkmästarutbildningen: “Detta är en it-utbildning med exeptionell hög kvalitet. Jag...

Ny bok

Ny bok

Hej! Nu har en ny bok med titeln “Avskriven! Om en empatilös sjukvård med pengar i centrum” kommit från tryckeriet....

Vad vill ni läsa?

Vad vill ni läsa?

Under flera år har jag presenterat texter i denna blogg varje fredag. De flesta texter är tagna ur boken “Levande...

Bryta gamla mönster

Bryta gamla mönster

Rehabilitering innebär ofta att man behöver bryta gamla destruktiva mönster i sitt liv. Det kan handla om ett osunt beroende...

Självbekräftelse

Självbekräftelse

Det är ett mänskligt basbehov att bli bekräftad. Bekräftelse handlar om att man i ord och handling visar sin medvetenhet...

Gräl och konflikter

Gräl och konflikter

Konflikter är som kärnkraft. De har lång halveringstid. Man är inte offer för andras sårande ord, man är offer för...