Värkstadsbloggen
Bryta gamla mönster

Bryta gamla mönster

Rehabilitering innebär ofta att man behöver bryta gamla destruktiva mönster i sitt liv. Det kan handla om ett osunt beroende...

Självbekräftelse

Självbekräftelse

Det är ett mänskligt basbehov att bli bekräftad. Bekräftelse handlar om att man i ord och handling visar sin medvetenhet...

Gräl och konflikter

Gräl och konflikter

Konflikter är som kärnkraft. De har lång halveringstid. Man är inte offer för andras sårande ord, man är offer för...

Undvikande som kontroll

Undvikande som kontroll

Det är undvikandet av tankar, känslor, minnen och oönskade kroppsförnimmelser som skapar de psykiska symtomen. Människor som har ångest har...

Överaktivitet och underaktivitet

Överaktivitet och underaktivitet

Stress är gaspådraget i organismen. Kortvarig stress är stimulerande medan långvarig stress kan leda till sjukdom. Det finns två sätt...

Yttre och inre trygghet

Yttre och inre trygghet

I Sverige betalar man skatt till stat, landsting och kommun för att få hjälp den dag man blir sjuk och...

Livets väntrum

Livets väntrum

När jag blir frisk ska jag börja arbeta, när jag blir frisk ska jag åka på semester, när jag mår...

Utsida eller insida

Utsida eller insida

Plastikkirurger tjänar stora pengar på att renovera människors utsidor. Det händer att resultaten blir bra, men ofta är patienterna missnöjda....

Självuppfyllande profetior

Självuppfyllande profetior

Självuppfyllande profetior handlar om påverkan och dess effekter. Med en pessimistisk grundsyn, och/eller en negativ självbild, matar man kropp och...

Kvinnligt och manligt

Kvinnligt och manligt

Män och kvinnor är olika. Därför dras de till varandra, och därför missförstår de varandra. Kvinnor har i första hand...