Lycka och glädje

Många långtidssjukskrivna människor är olyckliga. Man känner sig som ett offer för sjukdom, för kränkningar på arbetsplatsen, i sjukvården och av försäkringskassan. Ofta framställer man sig själv som helt oskyldig till allt jobbigt som har hänt. Ganska ofta tror man också att andra människor lever lyckliga liv. Själv upplever jag att människor inte sällan har helt orealistiska förväntningar på livet.

Vardagslivet är en kamp mellan gott och ont, mellan sjukdom och hälsa, mellan svårigheter och möjligheter, mellan glädje och sorg, mellan ljus och mörker, mellan framtid och dåtid, mellan ensamhet och gemenskap, mellan tillväxt och tillbakagång. Det är jag själv som måste hitta balansen i allt detta. Det är denna balansgång som är själva livet. Ingen annan kan skapa min balans. Vi har olika förutsättningar att klara vår balansgång. En del människor går sin balansgång på en smal spång, andra går på breda stigar.

Lycka är inte att sakna problem och svårigheter. Jag tänker mig att lycka är att kunna hålla balansen – även om marginalerna är små. När man klarar den balansen kan en grundstämning av glädje kan infinna sig.

Ha en bra Kristi Himmelsfärdsdag!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *