Vi och dom

Den verklighet man möter kan vara kaotisk och omöjlig att hantera. Det blir lättare om man delar in den i kategorier. Omedvetet sorterar, gallrar och bedömer man information. Det leder till att man placerar in människor i kategorier. En sådan grupp är domfolket. Dom som bara gnäller och klagar. Dom som tänker och känner fel. Dom som är jobbiga och krävande. Dom som är sjuka, och aldrig verkar bli friska. Dom som är annorlunda, psykiskt avvikande, åldringar, missbrukare, invandrare, gnällspikar och alla andra som med sina idéer eller blotta närvaro stör. Ordet normal betyder enligt ordboken regelrätt, riktig, korrekt, mönstergill, gängse, vanlig, ordinär, konventionell, typisk, normgivande, själsfrisk, tillräknelig, sund och klok. I statistisk mening är den människa normal som befinner sig i normalfördelnings­kurvans mitt, där 95% av befolkningen befinner sig. Enligt normalfördelningen finns det två typer av domfolk. På vänster sida finns de redan från början svaga. Denna grupp har ofta haft domkänsla redan som barn. På höger sida finns människor som ser och som dessutom reagerar på vad de ser. Här hittar man de kreativa, jobbiga och ifrågasättande.

Fördomar bottnar i okunskap, rädsla och generaliseringar. Fördomar blir mer och mer permanenta genom åren om man inte arbetar aktivt för att rasera dem. Kategorisering leder lätt till konflikter och lidande. Delar du in människor i kategorier? Har du funderat över vilken kategori du själv tillhör? Vill du i så fall tillhöra den kategorin, eller är det dags för dig att ompröva dina fördomar om andra människor?

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *