Himmelriket

I många religioner och livsåskådningar förekommer himmelriket som en vision om livet efter detta. De som tror på himmelrikets existens anser att det är dit – eller till helvetet – som människor kommer när jordelivet är till ända. Himmelriket på jorden är när människor befriar sig från det livslånga fängelsestraff som många människor dömer ut till sig själva. De kliver ut ur den isolerande sarkofagen och fortsätter den skapelseprocess som har blivit avbruten. Efter åratal av självbestraffning ger man sig själv nåd. Vanligen sker detta genom förälskelse eller frälsning, båda omskakande upplevelser utöver det vanliga. I dessa tillstånd har man lättare att både förlåta och försona sig. I avsaknad av förälskelse och frälsning så måste man gå till ett beslut om att förändra, skaffa sig kunskap, sätta upp mål och arbeta mot dem. Det är ingen lätt process, men det är fullt möjligt. Att ändras låter kanske som något svårt, ouppnåeligt, omöjligt. För många är det svårt och hotfullt att ändra ståndpunkt, att förändras. Ofta tar man bara in den information som konfirmerar det man redan vet. Resten lämnar man därhän. Hela tiden finns rädslan för att lämna det gamla, hotet om kaos, men också hoppet om något nytt och hållbart att vila i igen. När man efter en föreläsning eller kurs frågar en deltagare: ”Har detta fått dig att ändra uppfattning?” svarar de ofta: ”Nej, jag har fått bekräftelse på det jag redan kan.”

Det finns ett samband mellan att ändra och att ändras. När du ändrar ändras du. Att ändra är något du kan göra i små steg. En förändring sker inte av sig själv. Det handlar om en systematisk mödosam process för vilken du behöver göra noggranna förberedelser och en plan. Halva lösningen på problemet är att definiera det. Många förändringsprocesser har stupat på att den som ska förändra inte riktigt har klart för sig vad som ska förändras. Ett problem kan starta av en orsak och fortsätta av en helt annan orsak.

Trevlig helg!
Gunilla Brattberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *