Normal text |Stor text

Värkstadens webbklinik

Livets Universitet

Livets Universitet är Värkstadsdeltagarnas egen beteckning på den utbildning/rehabilitering de har fått i Värkstaden. De säger sig ha fått en utbildning i att vara människa. Bättre betyg kan man inte få. Det inspirerar till att göra verksamheten tillgänglig för många fler. Ett nytt steg i Värkstadsprojektet har därför varit att komplettera Värkstadens webbplats med en kursmodul. Där erbjuds en Värkmästarutbildning (rehabilitering) med kognitiv beteendeinriktning omfattande tre delar: Acceptanskurs, Vändkurs och Renoveringskurs. Kurserna bör genomgås i denna ordning. Dessutom erbjuds en kurs i mänsklig hållfasthetslära för människor i riskzonen för utmattningssyndrom, en Värkstadsledarkurs och en kurs i rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp.

Målgruppen för Värkmästarutbildningen är långtidssjukskrivna människor med t.ex. smärtproblem och/eller stressrelaterad ohälsa. Internetrehabilitering är dock inte lämplig för människor med allvarliga självmordstankar. Som deltagare bör du vara beredd att dela dina tankar och erfarenheter med andra människor i liknande situation i ett samtalsforum på Internet. Priserna är satta så låga (150:-/vecka) att den långtidssjukskrivna själv ska kunna betala sin kurs. Om arbetsgivare, försäkringskassa eller annan organisation betalar kursavgiften är den dubbelt så hög och momsbelagd. I kurspriset ingår förutom kursinnehållet även daglig tillgång till kursledare/kurslärare under kurstiden. Först när kursavgiften är betald får deltagaren tillgång till kursen. Om behov föreligger kan betalningen efter överenskommelse delas upp på flera tillfällen.

Deltagare som anmält sig och uteblir utan att ha bokat av kursen minst 10 dagar i förväg debiteras halva kurskostnaden.Kursgivaren Gunilla Brattberg är leg.läk, specialist i anestesi och smärtlindring och med över 35 års erfarenhet av behandling och rehabilitering av långtidssjukskrivna människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. GB har steg-1-kompetens i psykoterapi, är docent i Hälso- och sjukvårdsforskning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och adjungerad professor i Rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet.

Kurserna har startdatum och slutdatum, men om så önskas kan jag starta en kurs så fort det finns en intresserad deltagare om det är långt till nästa planerade kursstart. Ytterligare information om utbildningen får du via respektive länk i vänsterspalten.

-----------------------------------------------------------

StressBrandvarnaren, StressBrandvarnaren är ett värktyg för att upptäcka skadlig stress som i förlängningen kan leda till utmattningssyndrom. Man poängsätter stressen i olika livssituationer och får sifferresultat samt en grafisk presentation av resultat. Resultaten går att spara för senare jämförelser. Stressbrandvarnaren finns nu som androidapp. Du kan ladda ner den i din androidmobil genom att scanna följande QR-kod.

QR-kod till StressBarometer

Balansometern är ett värktyg från Värkstaden GB AB för att upptäcka och tydliggöra skadlig stress som i förlängningen kan leda till utmattningssyndrom. Man skattar vardagslivets uppbyggande och nedbrytande krafter/upplevelser varje dag under en period, lämpligen en vecka, och får sifferresultat samt en grafisk presentation av resultat. Vid skadlig stress kan det bli en varningssignal om att en ändring måste ske om man ska bli långsiktigt hållbar. Resultaten går att spara för senare jämförelser. Balansometern finns nu som androidapp. Du kan ladda ner den i din androidmobil genom att scanna följande QR-kod.

Balansometer