Gunilla Brattberg

Etiketter

Kategorier

Tidigare inlägg

Trons funktion

Det finns ingen objektiv verklighet, bara subjektiva uppfattningar om verkligheten. Det man tror är verkligt upplever man som verkligt. Tro går före vetande. Inget vetande utan tro. Tron kan utvecklas, förfinas, bli klarare, förändras och byggas på av kunskap och erfarenheter tills man kan tala om vetande. Människans tro avgör hennes möjligheter att veta. [...]