Gunilla Brattberg

Etiketter

Kategorier

Tidigare inlägg

Rättigheter och skyldigheter

Försäkringskassan är ett vanligt samtalsämne bland långtidssjukskrivna. Många är missnöjda och känner sig både hotade och kränkta. Relationen till försäkringskassetjänstemannen är avgörande för hur man mår. Människor med orsaksdiagnos får bättre bemötande än de som har symtom­diagnos, t.ex. fibromyalgi, trötthetssyndrom och utbrändhet. Om man har en ”riktig diagnos” blir man bättre bemött. Detsamma gäller [...]