Gunilla Brattberg

Etiketter

Kategorier

Tidigare inlägg

Förlåtelse

Kränkningar bottnar oftast i att någon har sagt eller gjort något olämpligt eller oacceptabelt. Den kränkte mår dåligt. Kränkaren är ofta inte ens medveten om vad som har skett. Gör man inget åt sina känslor brukar de gå över i bitterhet. Bittra människor blir ensamma och mår ännu sämre. En konstruktiv lösning på denna [...]

Försoning

Rädslan för att upptäcka vem man egentligen är kan vara så stor att man inte vågar lära känna sig själv bakom de roller och masker man bär. Somliga har levt hela livet på en livslögn. När den är hotad får man ångest. Det krävs mod för att ta itu med lögner man har lurat [...]

Himmelriket

I många religioner och livsåskådningar förekommer himmelriket som en vision om livet efter detta. De som tror på himmelrikets existens anser att det är dit – eller till helvetet – som människor kommer när jordelivet är till ända. Himmelriket på jorden är när människor befriar sig från det livslånga fängelsestraff som många människor dömer [...]

Förlåtelse

Jag tycker mig ha märkt att många människor missförstår ordet förlåtelse. Man menar att det absolut inte går att förlåta en förövare. ”Jag kommer aldrig att förlåta honom/henne”, har jag hört Värkstadsdeltagare säga mest varje vecka. Man känner sig kränkt, så till den milda grad att man inte kan tänka sig att förlåta den [...]

Kränkning och upprättelse

Alla människor har någon gång känt sig kränkta. Långtidssjukskriva människor är ofta kränkta människor. De har blivit kränkta så många gånger att självkänslan helt har försvunnit. De kan älta oförätter i åratal, till och med årtionden utan att komma vidare. Många väntar på förlåtelse som aldrig kommer. Åren går, man sitter fast i sitt [...]