gunilla_mars13 Gunilla Brattberg
Leg.läk, spec. i smärtlidring
Professor em i rehabiliteringsedagogik

Arkiv

Trons funktion

Det finns ingen objektiv verklighet, bara subjektiva uppfattningar om verkligheten. Det man tror är verkligt upplever man som verkligt. Tro går före vetande. Inget vetande utan tro. Tron kan utvecklas, förfinas, bli klarare, förändras och byggas på av kunskap och erfarenheter tills man kan tala om vetande. Människans tro avgör hennes möjligheter att veta. Tron […]

________________________________________________________________________________________
Värkstaden GB AB, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel: 08-336789, e-post: varkstad@varkstaden.se, hemsida: ww.varkstaden.se