gunilla_mars13 Gunilla Brattberg
Leg.läk, spec. i smärtlidring
Professor em i rehabiliteringsedagogik

Arkiv

Andlig resa

Jag har fastnat för att andlighet är närvaro, i det som händer och sker nu. Hela vardagen är full av mirakel. Det största miraklet av alla är kanske att vi varje morgon vaknar upp och andas alldeles automatiskt, att hjärtat slår dag ut och dag in, år ut och år in, att vi de flesta […]

________________________________________________________________________________________
Värkstaden GB AB, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel: 08-336789, e-post: varkstad@varkstaden.se, hemsida: ww.varkstaden.se