gunilla_mars13 Gunilla Brattberg
Leg.läk, spec. i smärtlidring
Professor em i rehabiliteringsedagogik

Arkiv

Tidsoptimist eller tidspessimist

Ju äldre man blir desto fortare går tiden. Det beror bl.a. på att en månad i 10-års åldern är en förhållandevis mycket större del av livet än en månad i 50-års åldern. Människan är dålig på att med sig själv som mätare registrera tiden. Den inbyggda klockan går olika från dag till dag och från […]

________________________________________________________________________________________
Värkstaden GB AB, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel: 08-336789, e-post: varkstad@varkstaden.se, hemsida: ww.varkstaden.se