gunilla_mars13 Gunilla Brattberg
Leg.läk, spec. i smärtlidring
Professor em i rehabiliteringsedagogik

Arkiv

Offer för demoner

I samhället finns det en stor rädsla för psykisk sjukdom. Många är rädda för att möta psykiskt sjuka, och många är rädda för att drabbas av psykisk sjukdom. Denna rädsla gör också att man har fördomar om psykiskt sjuka människor. Alla ord som börjar med psy (psykiater, psykologi, psykofarmaka, psykolog, psykiatri) får många långtidssjukskrivna att […]

________________________________________________________________________________________
Värkstaden GB AB, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel: 08-336789, e-post: varkstad@varkstaden.se, hemsida: ww.varkstaden.se