gunilla_mars13 Gunilla Brattberg
Leg.läk, spec. i smärtlidring
Professor em i rehabiliteringsedagogik

Arkiv

Ny Värkstadsbokhandel

Hej!

VÄRKSTADSBOKHANDELN har moderniserats och fyller nu också kraven för responsiv design. Det innebär att den är anpassad även till surfplattor och mobiler. Adressen är densamma som tidigare dvs. www.varkstaden.se/bokhandel. För att fira denna pånyttfödda Internetbokhandel bjuder jag på frakt/porto för de tio första bokbeställningarna i nya Värkstadsbokhandeln.

Kom gärna med synpunkter och om du har läst någon av mina böcker så varför inte skriva en recension. Gå in på respektive bok så hittar du en flik Recension där du ger ditt bidrag. Självklart vill jag också veta om det är något som inte fungerar eller är oklart så ska jag försöka rätta till det.

Bästa hälsningar
Gunilla B.

Ny bok i Värkstadsbokhandeln

Ny bok från Värkstaden. Denna gång handlar det om ”Äldre och Internet”, vilket också är titeln. Den kostar 180 kronor + porto i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel). Medlemmar i SeniorNet kan köpa boken för 150 kronor + porto om de skriver medlemsnummer i beställningen. Den finns också att beställa hos Bokus eller Adlibris.

Baksidestexten lyder enligt följande:
”Mitt intresse för teknik började redan i 11-årsåldern då jag på egen hand uppsökte en elektronikbutik för att köpa komponenter till en kristallmottagare som jag sedan lödde ihop och byggde in i en tvålkopp. Sedan 1982 har jag intresserat mig för datorer. Jag är helt självlärd och har aldrig haft någon att fråga. Däremot har jag varit den man frågar. Det gäller i bekantskapskretsen, i fastigheten där jag bor och sedan några år även i Seniornet Kungsholmen, en ideell förening där äldre hjälper äldre med datorer. I stadsdelsnämndens möteslokal för pensionärer har jag också fungerat som ideellt datorstöd. I ett projekt har jag t.ex. hjälpt grupper av seniorer, de flesta över 80 år, att bli digitalt delaktiga via surfplattor. Jag har agerat som en nätevangelist i syfte att göra dem nyfikna på vad internet har att erbjuda. Det har varit en pedagogisk utmaning. För att fler skulle få nytta av det arbetsmaterial jag har skrivit i dessa olika sammanhang har jag skapat en datorklinik på www.datorkliniken.se. Nu har jag också samlat mina erfarenheter i denna bok om Äldre och Internet.”

Kanske är detta en bok för dig själv, din mamma eller mormor?

Adventshälsningar
Gunilla

Ny bok

Emotionella avslut
Antal sidor: 100
ISBN: 978-91-977161-9-2
Pris i Värkstasbokhandeln: 160 kronor + porto.

avslut_bokomslag2

I över 40 år har jag arbetat med långtidssjukskrivna smärtpatienter. De har kommit för smärta i kroppen, men vid närmare analys har hela livet varit smärtsamt. Ilska och bitterhet har gjort dem till tryckkokare. I livsnära existentiella samtal har de kunnat släppa ut sin ilska, lämna bitterheten och göra emotionella avslut på det jobbiga. Den smärta som därefter kvarstått har det gått bra att leva med.

Jag har egen erfarenhet av professionella och privata avslut, bra och mindre bra avslut samt dåliga och helt miserabla avslut. Detta har fått mig att inse vikten av att göra bra emotionella avslut, i första hand på relationer av olika slag.

Min erfarenhet har jag förmedlat i 35 böcker. Många har upplevt mina böcker som instruktionsböcker till livet. I denna bok fokuserar jag på emotionella avslut. Boken är ingen uttömmande handbok i hur man gör sådana avslut. Syftet är snarare att ge läsaren insikt i hur viktigt det är att göra emotionella avslut där så behövs. Några exempel på hur man kan göra i olika situationer som behöver avslutas presenteras också.

Trevlig sommar!
Gunilla Brattberg

Appar

Hej!

I boken och kursen i Hållfasthetslära för arbete i den mänskliga sektorn har jag en brandvarnare och en balansometer, värktyg som är till för att varna för skadlig stress innan utmattningssyndromet är ett faktum. Dessa finns nu som androidappar att ladda hem från Google Play Butik. Sök på Stressbrandvarnare respektive Balansometer eller scanna in nedanstående QR-koder så kommer du direkt till adressen där dessa värktyg kan laddas ner till din androidmobil. De finns inte som appar för Iphone respektive IPAD.

StressBrandvarnare

Stressbrandvarnare

Balansometer

Balansometer

Bästa hälsningar
Gunilla

 

Ny bok

Hej!

Höstens nya bok har titeln Dömd att bli missbedömd och den handlar om osynliga funktionshinders dilemma. Utgångspunkten är neuropsykiatriska funktionshinder som inte syns på utsidan men innehållet är tillämpbart även på andra osynliga funktionshinder t.ex. livet med långvarig smärta, neurologiska sjukdomar, diabetes, …

Boken omfattar 83 sidor. ISBN 978-91-977161-6-1
Priset i Värkstadsbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel) är 150 kronor + porto.

En annan bok som handlar om livet med autismspektrumstörning och har titeln Guide i helvetet har varit slutsåld sedan en tid och kommer inte att tryckas om. Den har nu återuppstått som e-bok och finns också att beställa på www.varkstaden.se/bokhandeln. Priset är 150 kronor.

Hösthälsningar från
Gunilla Brattberg

 

Värkstadens rehabilitering

Värkmästarutbildningen omfattar tre delkurser, en Acceptanskurs (4 veckor), en Vändkurs (12 veckor) och en Renoveringskurs (12 veckor). Utbildningen har fått mycket goda recensioner. Du kan läsa dem här: http://www.varkstaden.se/kursrecensioner.php.

Det finns nu också mätvärden för de första 51 personerna som genomgått de två första kurserna, omfattande totalt 16 veckor. Det visade statistiskt signifikanta förbättringar avseende en mängd olika parametrar.

Följande symtom/tillstånd minskade:

 • Stress
 • Hjälplöshet
 • Ångest
 • Depression
 • Katastrofupplevelse
 • Ilska
 • Utmattning
 • Posttraumatisk stress

Följande tillstånd förbättrades:

 • Acceptans
 • Hälsoindex
 • Fysisk funktion
 • Social funktion
 • Emotionell balans
 • Psykisk hälsa
 • Självtillit
 • Medveten närvaro

Resultaten finns här: http://www.varkstaden.se/rehabiliteringsresultat.php.

Mer information om Värkmästarutbildningen finns på http://www.varkstaden.se/webbklinik.php.

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Värkstadsstiftelsen har ett allmännyttigt ändamål, att främja vård, utbildning, medicinsk forskning eller annan verksamhet som syftar till att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, neuropsykiatriska eller psykiska funktionshinder. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är inte att bedriva sjukvård utan i första hand att ta vid efter utredning och behandling i sjukvården. Värkstadsstiftelsen ska hjälpa människor att må bra trots kvarstående symtom. Medel delas ut till organisationer som har detta syfte, ej till enskilda personer med vårdbehov. Resebidrag och lönemedel beviljas ej. Bidrag ges inte heller till privatpersoner.

Under 2013 finns projektbidrag på max 20.000 kronor att söka. Läs mer …

Värkstadens datorklinik

Gunilla BrattbergSedan 1982 har jag arbetat med datorer. Jag är helt självlärd och har aldrig haft någon att fråga. Däremot har jag varit den man frågar. Det gäller i bekantskapskretsen, i fastigheten där jag bor och sedan ett par år även i Seniornet Kungsholmen, en ideell förening där äldre hjälper äldre med datorer. I stadsdelsnämndens möteslokal för pensionärer fungerar jag också som datorstöd. I ett projekt har jag t.ex. hjälpt grupper av 80-90-åringar att komma online via surfplattor. Det har varit en pedagogisk utmaning. För att fler ska få nytta av det arbetsmaterial jag skrivit i dessa olika sammanhang har jag skapat denna datorklinik.

Du hittar datorkliniken på www.varkstaden.se/datorklinik/.

Värkmästarutbildningen

Så här skriver en deltagare som är i slutfasen av Värkmästarutbildningen:

”Detta är en it-utbildning med exeptionell hög kvalitet.

Jag tycker kurserna varit mycket givande med ett mycket bra upplägg, bra handledning och intressanta diskussioner i viktiga ämnen som gett mig nya insikter och fått mig att utvecklas och växa som människa. Jag har gått många utbildningar och kurser i mitt liv men tycker det här är den mest givande av dem. Det har varit värt varenda krona. (Hela utbildningen är på 28 veckor och kostar 150 kronor/vecka).

Genom kurserna känner jag mig mer positiv och ser i högre grad det positiva i saker och ting. Jag tycker jag accepterat min värk och tycker att det går att leva ett bra liv med värk. Har också accepterat min egentliga arbetsförmåga, istället för att sträva efter något som bara varit en dröm och önsketänkande om hur jag skulle vilja att det var, men som aldrig varit realistiskt. Tycker jag blivit bättre på att ta hänsyn till mina egna behov och sätta gränser och säga nej. Även andra har i min omgivning har märkt det och uppskattat att jag kan säga nej på ett annat sett än tidigare. Känner mig allmänt mer harmonisk, trygg och stärkt i mig själv.”

Läs fler recensioner på www.varkstaden.se/kursrecensioner.php.
Mer info om utbildningen på http://www.varkstaden.se/varkmastarutbildning.php.

Ny bok

Hej!

Nu har en ny bok med titeln ”Avskriven! Om en empatilös sjukvård med pengar i centrum” kommit från tryckeriet. Första delen av boken är en självbiografisk berättelse om mina öden och äventyr som patient i sjukvården under de senaste åren. I andra delen reflekterar jag kring hur sjukvården har utvecklats när patienten i centrum i stället blivit pengar i centrum.

Bokens målgrupp är i första hand alla de som arbetar i sjukvården, men jag kan tänka mig att patienter som är beroende av sjukvård också kan ha nytta av den, liksom de som misstänker sig ha haft en borreliasjukdom, eller är hjärntrötta av andra orsaker. Boken borde även kunna intressera dem som forskar på hjärntrötthet.

Bokens syfte är att skapa debatt om vart sjukvården är på väg.

Boken omfattar 147 sidor och kostar 150 kronor + porto i Värkstadbokhandeln (www.varkstaden.se/bokhandel). Den finns även på AdLibris och Bokus.

 

 

 

 

 

 

 

GOD HELG!
önskar
Gunilla

________________________________________________________________________________________
Värkstaden GB AB, Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm, tel: 08-336789, e-post: varkstad@varkstaden.se, hemsida: ww.varkstaden.se